--

--

logo

Monday to Firday

08:00 - 16:00

Tel.

088-296-4656

logo

Tel.

088-296-4656

08:00 - 16:00

Monday to Firday

2arc
2arc1
Bg-image

ศูนย์ข้อมูลความรู้และเทคโนโลยี

การผ่าตัดข้อเข่าข้อสะโพก

Untitled-2 copy

ผู้ป่วยหลายคนอาจนึกภาพไม่ออกว่าข้อเทียมทำงานได้อย่างไร

และระดับกิจกรรมที่สามารถทำได้มากน้อยเพียงใด ?

หาคำตอบได้ในเว็บไซต์นี้ >>>

1

การเลือกแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด

เมื่อผู้ป่วยต้องการเลือกแพทย์ผู้ทำผ่าตัด ให้ผู้ป่วยใช้วิจารณญาณและความน่าเชื่อถือของแพทย์ท่านนั้นเป็นหลัก

ข้อเข่าปกติ และข้อเข่าเสื่อม

ส่วนประกอบที่สำคัญของข้อเข่าข้อเข่า เป็นข้อรับน้ำหนักขนาใหญ่มีส่วนประกอบสำคัญที่เป็นกระดูก และเนื้อเยื่ออื่น ๆ ดังนี้

IMG_4182ddddd1
IMG_4182ddddd12

ข้อสะโพกเสื่อม

ส่วนประกอบที่สำคัญของข้อเข่าข้อเข่าเป็นข้อรับน้ำหนักขนาดใหญ่ มีส่วนประกอบสำคัญที่เป็นกระดูก และเนื้อเยื่ออื่น ๆ ดังนี้

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมแบบเน้นคุณภาพ

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพกเทียม เป็นการผ่าตัดกระดูกและข้อที่ถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ เนื่องจากผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าหรือข้อสะโพกเสื่อมเป็นโรคนี้มาเป็นเวลา นานแล้ว

IMG_4182ddddd1201

การเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดซีกเดียววิธีเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย

ความแตกต่างระหว่างการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมซีกเดียวกับข้อเข่าเทียมทั้งข้อ คือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อซีกเดียวเป็นการทำผ่าตัดที่จำกัดอยู่เฉพาะซีกใน จึงสามารถผ่าตัดใส่ข้อเทียมได้โดยใช้แผลขนาดเล็กกว่าการเปลี่ยนทั้งข้อ ความหนาของผิวกระดูกที่ตัดออกไปน้อยกว่าการเปลี่ยนข้อทั้งข้อ และเอาออกเพียงซีกเดียว นอกจากนี้ การผ่าตัดข้อเข่าซีกเดียว ยังไม่มีการเอาเส้นเอ็นไขว้ภายในข้อออก จึงทำให้เสียเลือดจากการผ่าตัดน้อยกว่า

IMG_4182ddddd120102584

Event

บทความทางวิชาการ /บทความพิเศษ